เข้าร่วม

Cochrane News 
จดหมายข่าวต่างประเทศของ Cochrane ตีพิมพ์ 3 ครั้ง/ปี 
บอกรับเป็นสมาชิก, อีเมล cochrane@uottawa.ca


CCInfo 
 จดหมายข่าวอิเล็กทรอนิกส์ของ Cochrane จะส่งให้กับผู้ที่เป็นสมาชิกของ Cochrane ทุกๆ 2 สัปดาห์ บอกรับเป็นสมาชิก 


จดหมายข่าวอื่นๆของ Cochrane
ดูจดหมายข่าวจาก Cochrane Review Groups, Method Groups, Fields, Networks, and Centres ที่ http://www.cochrane.org/newslett/index.htm


หากท่านสนใจเข้าร่วมกับ Cochrane Thailand, โปรดส่งอีเมลโดยตรงถึง pisake@kku.ac.th และ malinee@kku.ac.th

Please contact pisake@kku.ac.th. If you don't get a reply within a few days, you can contact the Cochrane Support Team at support@cochrane.org