ติดต่อเรา

Pisake Lumbiganon, MD, MS (Penn)
Dean and Professor of Ob & Gyn
Convenor, Cochrane Thailand
Faculty of Medicine
Khon Kaen University
Khon Kaen, Thailand 40002

pisake@kku.ac.th

Professor Malinee Laopaiboon
Cochrane Thailand
Clinical Epedemiology Unit,
Faculty of Public Health, Khon Kaen University
Khon Kaen, 40002, Thailand 


malinee@kku.ac.th